Øyer kommune søker etter en faglig dyktig leder til en ledig fast 100 % stilling som Tjenesteleder for tjenesteenhet Bolig og eiendom fra 1.8.2022 eller etter avtale.
 
Tjenesteenheten er tillagt ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg, boliger, eiendommer og grøntområder. Kommunen har ca 35.000 m2 bygningsmasse for formålsbygg, ca. 100 boliger/leiligheter og flere grøntområder. 
Bolig og eiendom består av avdeling for vaktmestertjenesten med 8 vaktmestre/byggdriftere og avdeling for renholdstjenesten med 18 renholdere, begge avdelingene har egne avdelingsledere. Til tjenesteenheten ligger også kommunens boligkontor med en boligkonsulent og en prosjektleder/byggeleder som følger opp investeringsprosjekter.
 
Ansvarsområder
- Helhetlig styring og ledelse av tjenesteenhet Bolig og eiendom
- Overordnet ansvar for alt personell i enheten, men er nærmeste leder for avdelingslederne, boligkonsulent og prosjektleder.
- Ansvar for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, boliger og eiendommer
- Ansvar for prosedyrer og forsvarlighet innen lov og regelverk
- Ansvar for enhetens budsjett, regnskap, rapportering om økonomi og statistikk
- Faglig ansvar, bl.a. tverrfaglig samarbeid og opplæring
 
Stillingen inngår i kommunedirektørens lederteam og tjenesteleder rapporterer til kommunedirektøren.
 
Kvalifikasjonskrav:
- Minimum 3-årig ingeniørutdanning innenfor relevant fagfelt, gjerne bygg og/eller eiendom. Relevant erfaring med tilsvarende utdanning kan erstatte dette kravet.
- Det er ønskelig med økonomi- og lederutdanning. 
- Ledererfaring, minimum 2 år
- Må kunne arbeide selvstendig og i team
- Gode digitale ferdigheter
- Førerkort Kl B 
 
Ønsker: 
- Erfaring fra offentlig virksomhet, gjerne med økonomi- og ledererfaring 
- Saksbehandlingskompetanse
- God økonomiforståelse og interesse for økonomi
- Endringsvilje og kunne stå i en hektisk hverdag 
- Reflektert, lyttende, tydelig, beslutningsdyktig, rettferdig og handlingsorientert
- Erfaring med fagsystemer, f.eks.  ESA, LAFT (IK-bygg), TQM og Agresso. 
- Vi ønsker oss ledere som er som engasjerte, profesjonelle, løsningsorienterte, rause og offensive, som viser respekt, og som setter kommunens innbyggere i fokus
 
Vi tilbyr:
- Spennende og krevende arbeidsoppgaver
- Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
- Konkurransedyktige lønnsvilkår med avlønning etter avtale iht. utdanning og erfaring
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Fleksibel arbeidstid
- Tjenesteenheten har kontorplass i rådhuset på Tingberg i Øyer
 
Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.
Søker må stille egen bil til tjenestekjøring.
 
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.. Utfyllende CV kan vedlegges.
Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.
 
Søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres iht. Offentleg-lova.
 
Mer informasjon om stillingen kan innhentes ved å kontakte kommunedirektør Åsmund Sandvik på tlf. 477 19 712 eller epost: asmund.sandvik@oyer.kommune.no
 
Søknadsfrist: 10.juni