Område er regulert til næring og leiligheter. Totalt 8 leiligheter er oppført.

5 solgt, 3 ledige.

 

Eier: Helge Melbø