Område er regulert til næring og leiligheter. 

Kart

Eier: 13 eiendom AS