Brosjyre med klippekort finner du i Øyermagasinet, eller ved å henvende deg til Øyer fjellstyre. De er også lagt ut på rådhuset.

Se forøvrig linkene for flere turforslag i Øyer kommune.

http://oyer-fjellstyre.org/

http://www.oyer.kommune.no/friluftsliv-og-fysisk-aktivitet.433084.no.html