Øyer-Tretten skolekorps sin tradisjonelle basar går av stabelen søndag 28. april fra kl. 17.30 på Tretten samfunnshus.

Program:

Kl. 17.00          Tretten musikkforening spiller inn våren med å marsjere gjennom Tretten sentrum
Kl. 17.30          Basarlokalene åpnes

  •              loddsalg og tombola,

  •              konsert ved aspiranter og hovedkorps i Øyer-Tretten skolekorps

  •              innslag fra teatergruppa «Olsenbanden» fra Øyer kulturskole

  •              salg av kaffe og kaker.

Kvelden avsluttes med loddtrekning. Det er mange fine premier som er sponset av det lokale næringsliv.

Velkommen.