Organisasjoner, skoler, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres. Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2012.

Prisen skal stimulere til engasjement blant den som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet, når innsatsen er større en det som normalt kan forventes.

Forslag til kandidater sendes inn 15.desember 2012 til:
Statens vegvesen Region øst, FTU-sekretariatet i Oppland, Postboks 1010, 2605 Lillehammer,
eventuelt e-post til bjorn.vasaasen@vegvesen.no