Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres.

Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2017.

Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

Forslag til kandidater sendes på e-post til bjorn.vasaasen@vegvesen.no

innen 1. desember 2017.