På Øyer Folkbibliotek starter vi opp et lavterskeltilbud for deg med liten eller ingen digital kompetanse. Du kan få hjelp til å finne fram på Internett, bruke digitale skjema og hjelp til å bruke offentlige tjenester.

Vi kan ikke hjelpe deg med å bestille legetimer eller gjøre endringer i nettbank, men vi kan guide deg slik at du kan gjøre dette selv.

Dette er ikke datakurs, men en enkel veiledning.

Det må bestilles time ved å kontakte biblioteket eller servicetorget. Veiledningen vil fortrinnsvis foregå i bibliotekest åpningstider. 

Øyer folkebibliotek
Tlf. 95 12 94 08
Hundervegen 42
2636 ØYER
oyer.folkebib@oyer.kommune.no
 
Servicetorget
Tlf. 61 26 81 00
Kongsvegen 325
2636 ØYER
postmottak@oyer.kommune.no