Intensitet kan måles i hvor anstrengende vi opplever aktiviteten. Aktivitet som oppleves som svært anstrengende, altså med høy intensitet, gir større helsegevinst enn lett anstrengende aktivitet. Ett annet tegn på at du jobber med høy intensitet er at du puster så tungt at du ikke klarer å føre en samtale.

Økt alder vil føre til en naturlig nedgang i fysisk form (1;2). En stor norsk studie (3) viser at eldre som gjennomfører regelmessig trening med høy intensitet likevel klarer å opprettholde den fysiske formen i større grad enn de som gjennomfører lett anstrengende aktivitet. Ved å gjennomføre regelmessig aktivitet med høy intensitet vil man også redusere risikoen for å utvikle livsstilssykdommer og redusert livskvalitet (4).  

Frisklivssentralen har ukentlige gruppetreninger med høy intensitet. Denne treningen gjennomføres utendørs og passer alle. Nytt på timeplanen er også en egen kondisjonstrening for seniorer.

Ta kontakt viss du trenger litt drahjelp for å gjennomføre trening med høy intensitet.

 

  1. Letnes JM, Dalen H, Aspenes ST, Salvesen Ø, Wisløff U, Nes BM. (2020). Age-related change in peak oxygen uptake and change of cardiovascular risk factors. The HUNT Study. Progress in Cardiovascular Diseases. 63(6): 730-737.
  2. Aastrand PO, Rodahl K, Dahl HA, Strømme SB. Textbook of work physiology. 4 ed. New York: Human Kinetics, 2003.
  3. Stensvold D, et al. (2020). Effect of exercise training for five years on all cause mortality in older adults-the Generation 100 study: randomised controlled trial. BMJ. 371(7):3485.
  4. Aspenes ST, Nilsen TIL, Skaug E-A, Bertheussen GF, Ellingsen Ø, Vatten L, Wisløff U. (2011). Peak oxygen uptake and cardiovascular risk factors in 4631 healthy women and men. Med Sci Sports Exerc. 43(8):1465-1473.