Helsepersonell fra kommunen vil være til stede.

Politiet melder at det ikke ser ut til å være alvorlig personskade i forbindelse med hendelsen.