Tretten Kirke er en av de første tømra kirkene i Gudbrandsdalen. Den ble vigsla 1728, og fikk navnet "Vår Frelsers Kirke".

Det gamle kirkestedet, "Kjørkjehaugen", lå ved garden Prestegarden, ca 4 km lengre oppe i bygda.  Omkring år 1700 ble det behov for ei ny kirke. Den nye hovedvegen ble bygd langs Lågen, og et nytt bygdesenter vokste fram. Den nye kirka fikk sin naturlige plass her.

En del materialer fra den gamle kirka ble benyttet. Dette gjelder særlig taket i sakristiet. Noen gjenstander ble også flytta med. Kirkeklokka fra 1100-tallet er fortsatt i bruk. Nattverdselementene, lysestaker og dåpsfat er fra 1600 -1700 tallet. Fire  av tavlene er malt av Eggert Munch (1685-1764), og treskurd i prekestol og altertavle er utført av øyværingen Bjørn Olstad.

Etter gudstjenestene samlet unge menn seg på kirkevangen til våpentrening. Ekserserplassen  ble lagt til Mæhlumsvollen, noen hundre meter lengre sør. Hver 11.søndag etter Treenighet kom hestehandlere fra nær og fjern til Tretten Kirke.  Dette var forløperen til Stavsmartn.

Tårnfot og tårn har sin egen historie. Den opprinnelige kirka hadde tårnfot, slik vi ser den i dag. I 1807 fikk kirka tårn. Allerede ved en visitas i 1819 ble det bemerket at tårnkonstruksjonen svikta,  slik at en ikke kunne ringe med den store klokka,  som er fra  1764. Tårnet ble tatt ned i år 2000. Den gamle tårnfoten ble rekonstruert, og kirka fikk tilbake sin opprinnelige form i 2015. Brurhuset er fra 1775. Slike brurhus ble opprinnelig brukt til vigsling av brudepar før de gikk inn i kirka.

Kapellet er gitt av Eli og Johannes Fossli i 1937. Det ble brukt til begravelser fram til 1961.

NRK TV - Norske attraksjoner