Som en oppfølging av folkemøtet den 26. juni 2019 ble det etablert en arbeidsgruppe som skulle dra i gang arbeidet med oppgradering og forskjønning av Tretten sentrum.
Arbeidsgruppen er i gang, og inviterer grunneiere og ildsjeler til felles dugnad for å komme i gang. Formålet er å gjøre noen enkle grep for å forskjønne sentrum langs Kongsvegen, fra rundkjøringen i sør til Stavsplassen.
Arbeidet vil bestå av luking, klipping av gress, fjerning av uønskede vekster, rydde søppel og eventuelt andre enkle tiltak.
Grunneiere med eiendom som grenser mot Kongsvegen oppfordres til å delta, eventuelt gi beskjed dersom de ønsker hjelp til arbeidet.
Deltager bes ta med kantklippere, river, spader, trillebår og annen hageredskap. Det vil bli servering i etterkant.

Tidspunkt: Onsdag 28.august kl. 17-20

Oppmøte: Tretten aktivitetssenter.


For spørsmål og informasjon om arrangementet, kontakt Øyer kommune v/ Henning Holmbakken, tlf 917 07 017, henning.holmbakken@oyer.kommune.no