Området er ferdig detaljregulert. Det er planlagt ca. 200 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. De 4 første tomtene nederst i felt er ført opp med tilsammen 18 enheter. 

Videre utbygging er avhengig av flomsikring av Søre Bryhnsåa. Trinn 2 er planlagt igangsatt i 2026.

Kart

Deler av området bygges ut i samarbeid med Nordbolig.