Området er ferdig detaljregulet. Det er planlagt ca. 200 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. De første tomtene er planlagt klare i løpet av 2016/2017. 

Første bygg er under oppføring nå

Selges i sammarbeid med Nordbolig