Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trygghetsalarm

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Beskrivelse

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Alarmmottak er Lillehammer region brannvesen, som gir beskjed videre til hjemmesykepleien. Det er kommunens personell som tar kontakt/rykker ut når det er meldt alarm.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Kriterier/vilkår

Det er en forutsetning at den som skal ha alarm forstår hvordan den brukes.

aaa

Lover og forskrifter

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Søknadsskjema Helse og omsorg

Søknaden sendes til

PLO hjemmetjenester
Kjørkjebakken 11
2635 TRETTEN

 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Øyer helsehus
Telefon:909 89 728
Epost:postmottak.plo@oyer.kommune.no
Postadresse:Kjørkjebakken 11 2635 TRETTEN
Besøksadresse:Kjørkjebakken 11 2635 TRETTEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2022-07-29 10:02