Med blant annet dette som utgangspunkt utfordrer de tre ordførererne nå regjering og storting til å stille opp med økonomiske virkemidler.

Reiseliv og reiselivsrelatert virksomhet er svært viktig for verdiskaping og sysselsetting i de tre kommunene. Nedstengte samfunn, fravær av gjester og kunder har i tillegg til stor arbeidsledighet ført til en vanskelig likviditetssituasjon for mange av bedriftene.

De tre kommunene ønsker å synliggjøre at de trenger virkemidler i kommunene for å få i gang igjen aktivitet i det private næringslivet. Kommuner som disse har særskilte behov for at ikke ledigheten skal holde seg høy helt til ny vintersesong står på trappene. Derfor ber de om at sentrale myndigheter ta inn over seg den spesielle situasjonen kommunene befinner seg i, og følger lokale anbefalinger om tiltak som kan settes inn.

I brevet settes fokus på behovet for kompensasjon til kommunene, tiltak for å opprettholde og stimulere til økt aktivitet innen veg, vann og avløp, bygg og anlegg, flomsikring, næringsretta virkemidler som påfyll på lokale næringsfond, og midler til langsiktig omstillings- og nyskapingsarbeid, samt menneskelig forhold.

Her kan du lese brevet i sin helhet: Kommunenes brev til myndighetene