Fra 1.januar 2020 vil både søknadsprosessen og tildeling av hjemler bli ivaretatt av fylkeskommunen og skal ikke innom din kommune. Det vil derfor ikke bli behandlet nye søknader i Øyer kommune etter 01.10.2019 og fram til ny ordning trår i kraft.

Dersom du er godkjent TT-bruker i dag, så er du også godkjent i overgangsperioden til ny ordning. Hvis det er behov for flere eller nye opplysinger om din søknad/tildeling, så vil du bli kontaktet i god tid før godkjennelsesperioden går ut. Du finner mer info om TT-kort her.

Søknadsskjema finner du her. - Vedlegg: Legeattest