Sammen med alle fantastisk flinke TUBFRIM-venner klarte vi å skape ett solid overskudd for utdeling i 2017. Til tross for nedgangen i bruk av frimerker, har vi igjen gleden av å kunne dele ut kr 650.000,- til forebyggende og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge, samt til bekjempelse av tuberkulose.

Siden oppstarten i 1928, har TUBFRIM på Nesbyen nå delt ut over 22 millioner kroner til barn og unge i Norge.

For året 2016 var det 42 lag og organisasjoner som kom gjennom nåløyet og ble tildelt støtte til forebyggende og trivselsfremmende tiltak. Søknader som ble mottatt innen fristen 15. mars 2016, ble behandlet våren 2016.

Søknadsfristen for TUBFRIM-midler til utdeling i 2017, er satt til 15. mars 2017.