Aronsvestranda

Start: Øyer sentrum

Slutt: Øyer sentrum

Tid: Ca 45 min.

Terreng: Lett

Lengde: ca 3,1 km

Fra Øyer sentrum følger du merkingen til Aronsvestranda. Turstien er universell utformet. Fra fylkesveg 319 følger turen Fiskehusvegen før turstien går gjennom et skogsparti. Turen fortsetter sørover gjennom skogen og passere en kullfrop. Stiens universelle del stopper ved Aronsvestranda hvor du kan raste. Returnere samme veg eller gå videre på skogsti og gjennom gangtunnelen under E6. På østsiden av E6 går stien gjennom skogen ved ungdomsskolen før retur til Øyer sentrum. Mot å løse fiskekort, kan du prøve fiskelykken i Lågen. Turstien er skiltet med nasjonal standard.

Start: Øyer

Finish: Øyer

Time: 45 min.

Distance: 3,9 km

Terrain: Easy

From the centre of Øyer you follow the signs to Aronsvestranda. The stroll is universally accessible. From highway 319 the path goes along Fiskehusvegen (Fishhouseroad), before the path enters woodlands. The stroll takes you pass a coal pit . The paths universal design stops at Aronsvestranda. Return the way you came, or move on trough the tunnel under E6, and onto the forest trail. On the east side of E6 the path passes the secondary School, before returning to the startingpoint of your stroll. Buy a fishing license and try fishing in the river Lågen. The path is signposted.

 

 

 

Brånån

Brånån

Start: Haugalykkja

Slutt: Haugalykkja

Tid: Ca. 2 timer

Lengde: 5 km

Terreng: Krevende

Turstien starter på vestsiden av elva Lågen ved Haugalykkja i Øyer. Parker ved Hafjell stasjon eller Cirkle K. Turen er merket med blått og skiltet med nasjonal standard. Turen går gjennom Fakkelmannen i bratt skogsterreng og fortsetter videre opp til Brånån. På toppen følger du merket sti 300 m nordover til utsiktspunktet Brånån (668 moh.). Fra Brånån har du bygdas beste utsikt mot Øyerfjellet. NB! Utsiktspunktet Brånån ligger på kanten av et høyt stup. Retur samme veg ned, ta gjerne en avstikker til Haugakampen. Olympisk- og verdensmester i langrenn Erling Jevne, brukte denne turen som trening. Rekorden hans er 17:54 min. opp!

Brånån

Start: Haugalykkja

Finish: Haugalykkja

Time: 2 hours

Distance: 5,0 km

Terrain: Demanding

The viewpoint Brånån provides one of the best views of the southern part of Øyer municipality. NB: steep cliff. On the western hillside of Øyer a man running with a torch made by logging is visible. You will walk though steep forest terrain and crossing the most famous symbol from the 1994 Olympic Winter Games held in Lillehammer, The Torchman. The signposted (Brånån) path marked with blue starts on the Westside of the river Lågen at Haugalykkja. Former Olympic- and world champion in cross country skiing Erling Jevne used the path for training, his record is 17:54 min. from valley to the top! Return the same way back. Park your car at Hafjell railwaystation.

Haugakampen

Haugakampen

Start: Haugalykkja

Slutt: Haugalykkja

Tid: Ca. 1 time

Lengde: 2,8 km

Terreng: Krevende

Turstien starter på vestsiden av elva Lågen ved Haugalykkja i Øyer. Turen er merket med blått og skiltet med nasjonal standard. Turen følger ruten mot Brånån og går i bratt skogsterreng. Fra hovedstien tar du til venstre mot Haugakampen (498 moh.) hvor utsikten mot Hafjell og Sørbygden er fenomenal. NB! Utsiktspunktet Haugakampen ligger på kanten av et høyt stup. Retur samme veg ned. Parker ved Hafjell stasjon eller Cirkle K.

The Hauge Crest

Start: Haugalykkja

Finish: Haugalykkja

Time: 1 hour

Distance: 2,8 km

Terrain: Demanding

As for Brånån (see hike No. 16) the path to The Hauge Crest is signposted (Haugakampen) and marked with blue and starts on the Westside of the river Lågen at Haugalykkja. From the main path turn left towards Haugakampen (Crest) viewpoint where you have a stunning view of the southern part of Øyer municipality. Return the same way back. Park your car at Hafjell railwaystation.

Haugen

Fakkelmannen

Start: Nermo

Slutt: Nermo

Tid: Ca. 1,5 time

Lengde: 4,0 km

Terreng: Variert

Turstien rundt Haugen starter ovenfor Nermo hotell i Øyer. Etter at du har fulgt den merkede stien oppover ca. 900 m kommer du til et fint utsiktspunkt. Fra utsiktspunktet følger du grusvegen opp til Haugen med det gamle gårdshuset fra 1730-åra. Rett etterpå følger du Hankevegen innover i dalen, og etter et par hundre meter tar du stien bratt nedover mot Mosåa og over gangbrua. Turstien fortsetter forbi Berge og Søndre Lyseng, og krysser Mosætervegen før Lilletorvet. Området der saga nå ligger, har alltid hatt navnet Lilletorvet fordi det var et gammelt samlingspunkt for folk i grenda. Vel nede på Sørbygdsvegen, følger du gangvegen nordover mot utgangspunktet ovenfor Nermo hotell. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Haugen

Start: Nermo

Finish: Nermo

Time: 1,5 hour

Distance: 4,0 km

Terrain: Variety

Haugen is a stroll in the southern part of Øyer municipality. The path starts above the hotel Nermo. After some 900 metres on the signpost marked path you arrive at a beautiful viewpoint with a bench to rest on. From the viewpoint follow the graveled road to the farm Haugen. The path continues along the “Hankevegen” through a small valley and descends to Mosåa where a small bridge crosses the river. Further down you pass Lilletorvet. Lilletorvet means little marketplace. The name relate to the place in front of a saw (which is still in use), because the area was a meeting point for locals in the old days. As you reach the main road Sørbygdsvegen, turn right towards the starting point Nermo.

Hundbergslia

Hundbergslia

Start: Sølvskottberget

Slutt: Sølvskottberget

Tid: Ca. 4 timer.

Lengde: 10,6 km

Terreng: Variert

Fra Sølvskottberget følger store deler av turen den gamle setervegen som har vært i bruk helt siden 1600-tallet. Stien går på tørt underlag i variert skogsterreng, men etter ca. 2 km passerer du en myr der underlaget er vått. Langs ruten passerer du Hundberget seter, der det er fint å raste. Opp mot toppen av Hundbergslia er det noe stigning. På toppen av Hundbergslia er det flott panoramautsikt over bygda, innover Øyerfjellet, mot Jotunheimen og Rondane. Etter besøket på Hundbergslia kan du gå runden rundt Nordbygdsmorka. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Turstinettverket rundt Hundbergslia er utvidet og merket etter nasjonal standard.Nordbygdsmorka kart 20180424.JPG

Hundbergslia

Start: Sølvskottberget

Finish: Sølvskottberget

Time: 4 hours

Distance: 10,6 km

Terrain: Variety

Like hike No. 8 and 9 you follow an old path which was used by farmers and livestock since the 16th-centery. The path is signposted (Hundbergslia) and marked with blue. Some places along the path you will cross areas with marsh (wet). Along the path you pass the old mountain farm Hundberget, a nice place to rest. From the top of Hundbergslia you have a great view towards the local mountains as well as the mountains of Rondane and Jotunheimen.

Jutulstad

Pilgrimsleden

Start: Nermo

Slutt: Nermo

Tid: Ca. 45 min.

Lengde: 2,3 km

Terreng: Variert

Fra krysset ovenfor Nermo hotell i Øyer følger du pilegrimsleden nordover. Pilegrimsleden følger den gamle bygdevegen til Lisgrenda. Etter at du har passert Jutulstad som ligger på nedsiden av Lie-Hornsjøvegen, tar du til høyre oppover den gamle gårdsvegen til Haugen. Følg merkingen. På toppen av den lange bakken tar du til høyre og følger merkingen nedover mot Nermo igjen. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Jutulstad

Start: Nermo

Finish: Nermo

Time: 45 min.

Distance: 2,3 km

Terrain: Variety

Jutulstad is a stroll in the southern part of Øyer municipality. The path starts above the hotel Nermo where you follow the pilgrim path towards north. Turn right and follow the signposted (Haugen) path marked with blue. On the top, turn right and follow the signpost Nermo. On your way down you can rest on a bench at a viewpoint with a beautiful view of Øyer.

Kartberget

Kartberget

Start: Mageli camping

Slutt: Mageli camping

Tid: ca 2 timer

Lengde: 5,3 km

Terreng: Krevende

Parkerer bilen ved Mageli camping, Kongsvegen 2222 (E6). Følg merket sti mot Kartberget, kryss E6 og videre langs Pilegrimsleden nordover. Etter kort tid tar stien til høyre oppover lia. Stedvis er stien bratt og noe krevende, total stigning fra Mageli camping til Kartberget er 500 høydemeter. Stien er godt merket med blått og skiltet med nasjonal standard hele vegen opp til utsiktspunktet Kartberget der en benk og turkasse venter på deg. Flott utsikt mot Losna, Vardkampen og Nord-Tretten. Returner samme veg. Lenke til kart tursti Kartberget.

Start: Mageli Camping

Stop: Mageli Camping

Time: Ca 2 hours

Distance: 5,3 km

Terrain: Demanding

Park your car at Mageli camping, Kongsvegen 2222 (E6).  Follow the marked path to Kartberget across E6, and along the pilgrim route north. Shortly after turn right on the path up the hill. Partly the path can be steep and somewhat demanding. The total rise of the path is 500 meters. The path is signposted and marked with blue, and at the viewpoint there is a bench. Return the way you came.

Måsåbergan

Måsåbergan

Start: Musdal

Stopp: Musdal

Tid: Ca 1,5 time

Lengde: 3,2 km

Terreng: Variert

Nederst i Musdal på Tretten starter to turstier; Måsåbergan og Vassrudmoen. Parkering ved informasjonstavlen ved Nedre Wasrud. Måsåbergan går i variert gran- og furuskog over lavkledde berg til Høgberget med utsikt mot Losna, Stav og Tretten sentrum. Underveis kommer du forbi en klatrestein hvor små føtter kan utfolde seg. Før Høgberget er det flere trær der flaggspetten har festet kongler for å plukke ut frø. Under trærne ligger det hauger med kongler. Ønsker du en kortere tur anbefales turstien Vassrudmoen som går i neste flatt terreng i furuskog. Stiene er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Start: Musdal

Stopp: Musdal

Time: Ca 1,5 hour

Distance: 3,2 km

Terrain: Variety

In Musdal at Tretten two strolls starts; Måsåbergan and Vassrudmoen. Park at Nedre Wasrud farm by the information board.The hike to Måsåbergan leads you through a terrain consisting of spruce and pine, with a forrest floor covered in lichen. At the hillside Høgberget, you can enjoy the view. In the forrest you can observe the presence of the great spottet woodpecker. For a shorter hike we recommend the path Vassrudmoen, which leads you through almost flat forrest terrain. The path is signmarked and marked with blue.

Nordbygdsmorka rundt

Hundberget seter

Start: Hundberget

Slutt: Hundberget

Tid: Ca. 2,5 timer på runden. I tillegg tar det ca. 1 time fra parkering tur/retur.

Lengde: 8,3 km på runden.

Terreng: Variert

Parker på Sølvskottberget. Følg den gamle setervegen ca. 1 km mot Hundberget. Du er da inne på Nordbygdsmorka rundt.

Runden går i variert skogsterreng, langs stier, gamle seterveger og skogsbilveger. Runden går hovedsakelig på tørr grunn, men traseen krysser en myr der det er noe vått terreng. Langs runden passerer du de gamle setrene Smørkampsætra og Hundberget, samt det lille bruket Veslestulen. Ved Hundberget er det fint å raste. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Nordbygdsmorka route

Start: Hundberget

Finish: Hundberget

Time: 2,5 hours (+ 1 hour from parking)

Distance: 8,3 km

Terrain: Variety

From the parking area at Sølvskottberget you follow the signs Nordbygsmorka rundt. The path is a stroll all the way around the magnificent wildlife area of Nordbygdsmorka. The stroll runs on dry land but with wet spots (marsh). Along the path you will pass the old mountain farms Smørkampsætra and Hundberget. If you are full of energy make a detour to Hundbergslia with an altitude of 980 metres, (see hike No. 10). The path is signposted and marked with blue.

Skjønsbergaksla

Skjønsbergaksla-2018.jpg

Start: Sølvskottberget

Slutt: Sølvskottberget

Tid: Ca. 2 timer

Lengde: 6,6 km

Terreng: Variert

Fra Sølvskottberget følger du den gamle setervegen som har vært i bruk helt siden 1600-tallet. Etter ca. 1 km kommer du inn på en skogsbilveg som du følger til Skjønsbergaksla. Turen går på tørt underlag i variert skogsterreng. På Skjønsbergaksla er det en enkel gapahuk og fantastisk utsikt over hele Øyerbygda.  NB! Skjønsbergaksla ligger på kanten av et høyt stup. Retur går langs samme rute. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Skjønsbergaksla

Start: Sølvskottberget

Finish: Sølvskottberget

Time: 2,5 hours

Distance: 6,6 km

Terrain: Variety

From Sølvskottberget you follow an old path which was used by farmers and livestock since the 16th-centery. The path is signposted (Skjønsbergaksla) and marked with blue through easy terrain. After about one kilometre you turn left onto a forest road which will take you towards the viewpoint Skjønsbergaksla, NB: steep cliff. At the viewpoint you can rest in a shelter. This is one of the best views you will find in the whole municipality! Return the same way back.

Stavspromenaden

Stavspromenaden

Start: Stavsplassen

Slutt: Stavsplassen

Tid: Ca. 30 min.

Lengde: 1,3 km

Terreng: Lett

Stavspromenaden starter ved Stavsgutua på Tretten og går rundt hele Stavsplassen. Gå langs elva Moksa i flatt terreng til stien tar mot høyre. Du passere campingplassen og kan følge skilting mot Bådstø eller gå over Stavsplassen til veterinærbygget. Siste del av runden følger Hippodromen og ender ved Hestestatuen Gjestar. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

The Stavs Promenade

Start: Stavsplassen

Finish: Stavsplassen

Time: 30 min.

Distance: 1,3 km

Terrain: Easy

The Stavs Promenade (Stavspromenaden) is a stroll in the northern part of Øyer municipality. The path is flat all the way; which in Norway is quite unique. You start at the statue Stavsgutua (a horse) in the town of Tretten and follow the river Moksa. The stroll takes you all the way around The Stavs Place, an old marketplace for trading horses. Each year on the last weekend of October the traditional fair Stavsmartn is held. The path is signposted. NB: the stroll is also used by horsewagons.

Storkjølla

Start: Øyer sentrum

Slutt: Øyer sentrum

Tid: Ca. 45 min.

Lengde: 3,9 km

Terreng: Lett

Fra Øyer sentrum følger du gang- og sykkelveg nordover. Turen går i variert terreng på variert underlag. Turen går gjennom skogen ved Storkjølla (stor vannkilde) og følger Gamlevegen sørover mot Korsen og krigsminnesmerket. Fra Korsen følger du skilting tilbake til Øyer sentrum. Turstien er skiltet med nasjonal standard.

Storkjølla

Start: Øyer

Finish: Øyer

Time: 45 min.

Distance: 3,9 km

Terrain: Easy

Storkjølla is a stroll in the southern part of Øyer municipality. From the center of Øyer you follow the pedestrian road north. Later the path runs through the forest Storkjølla (large water source) and unto the old road crossing through Øyer. From Korsen follow the signpost Øyer sentrum back to the starting point.

Strandpromenaden

Start: Tingberg

Slutt: Rustberg camping

Tid: Ca. 1 time

Lengde: 4,4 km

Terreng: Lett

Strandpromenaden går i lett terreng mellom bro over Lågen ved Tingberg i syd og Rustberg Camping i nord. Ca. halvveis ligger Odden Camping.  Du følger samme trasé begge veger. Deler av promenaden kan i perioder oversvømmes når Lågen har stor vannføring. Et stykke syd for Odden Camping passerer du to store steiner som ligger mellom promenaden og E6. Den lengst syd kalles ”Gesellsteinen” og ble brukt som hvile- og rasteplass for farende fant, eller geseller som de ble kalt. Et par hundre meter lenger nord er det en stor stein på sokkel med inskripsjon som viser vannstand i Lågen under storflommene i 1860 og 1938. Mot å løse fiskekort, kan du prøve fiskelykken på strekningen. Turstien er skiltet med nasjonal standard.

The Beach Promenade

Start: Tingberg

Finish: Rustberg camping site.

Time: 1 hour

Distance: 4,4 km

Terrain: Easy

From Tingberg, the administration center for Øyer municipality, The beach promenade (Strandpromenaden) runs along the river Lågen. Halfway you will find Odden camping site. Part of the path can be flooded in early summer periods. Along the path you will find an engraved rock showing the water level from the great floods in 1860 and 1938. The path is signposted.

Tuterudrunden

Langberga

Start: Øvre Stav

Slutt: Øvre Stav

Tid: Ca. 1 time

Lengde: 4,4 km

Terreng: Variert

Fra informasjonstavlen i krysset Tuterudvegen/Stavsvegen på Tretten følger du merkingen. Første del av runden går på flat lett skogsti i gran- og furuskog. Etterhvert stiger terrenget bratt opp til Flåtåmovegen. Ruten fortsetter i svak stigning på god sti opp mot rundens høyeste punkt. Ta en avstikker til utsiktspunkt Langberga. Fra Langberga er det fin utsikt over Tretten og vestsiden av Lågen. På siste del av runden sees Fossumsfallene i elva Moksa. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

The Tuterud Route

Start: Øvre Stav (The Upper Stav)

Finish: Øvre Stav (The Upper Stav)

Time: 1 hour

Distance: 4,4 km

Terrain: Variety

The Tuterud Route (Tuterudrunden) is a stroll in the northern part of Øyer municipality. You will find the starting point in the small town of Tretten. Most of the stroll runs through spruce- and pinewoods. Make sure to visit the viewpoint Langberga where you can enjoy the beautiful scenery of Tretten and The Cairn Crest (see hike No. 4). On you descend you can see the waterfall Fossumsfallen in the river Moksa. The path is signposted and marked with blue.

Utsikten

Utsikten

Start: Sølvskottberget

Slutt: Sølvskottberget

Tid: Ca. 1 time

Lengde: 2,6 km

Terreng: Variert

Fra Sølvskottberget følger du den gamle setervegen som har vært i bruk helt siden 1600-tallet. Etter ca. 0,6 km tar du av setervegen og følger skilt til Utsikten. Turen går på tørt underlag i lett skogsterreng. Utsikten ligger på en høyde med utsikt over store deler av Øyerbygda. Vær oppmerksom på at det kan være noen bratte skrenter i området. Retur går langs samme sti. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

The View

Start: Sølvskottberget

Finish: Sølvskottberget

Time: 45 min.

Distance: 2,6 km

Terrain: Easy

From Sølvskottberget you follow an old path which was used by farmers and livestock since the 16th-centery. The path is signposted (Utsikten) and marked with blue through easy terrain. The viewpoint is towering on a hillside with a stunning view of a great part of Øyer, NB: cliff. Return the same way back.

Vardkampen

Vardkampen

Start: Spjutvollen

Slutt: Spjutvollen

Tid: Ca. 1 time

Lengde: 2,0 km

Terreng: Variert

Turstien starter på Spjutvollen. Ta av fra Kananvegen inn på Nygårdsbakkan, parkering 100 m. fremme på venstre side.

Turen opp til bygdeborgen på Vardkampen følger merket sti gjennom flott skogsterreng. Turen passer for alle. Fra Vardkampens topp har du fantastisk utsikt mot Tretten i nord, Øyer i sør og Musdal i nordvest. Retur samme veg ned.

Vardkampen er en av ca. 400 registrerte bygdeborger i Norge. Anlegget kan ha vært en borg eller et tilfluktssted for de som bodde i området. Øst for toppen, vel 160 meter bratt ned, ligger Tjodvegen, som var en viktig ferdselsåre gjennom Gudbrandsdalen. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

The Cairn Crest

Start: Spjutvollen

Finish: Spjutvollen

Time: 1 hour

Distance: 2,0 km

Terrain: Variety

Øyer municipality has two parishes, Øyer and Tretten and the hiking path to The Cairn Crest (Vardkampen), once a hill fort and a beacon site, is located right between Øyer and Tretten. The path begins at Spjutvollen. Please, park your car along the road Kananvegen. From the top of The Cairn Crest you have a stunning view of Tretten, Musdal (see hike No. 18) and Øyer. Return the same way down. The path is signposted and marked with blue. On The Cairn Crest there was one of about 400 registered hill forts in Norway. The site has been a hill fort or a refuge. It could also have been the site from where the regular guard or the recruited warriors watched the boarders of the chieftain’s territory.

Øvre Stavsrunden

Start: Øvre Stav

Slutt: Øvre Stav

Tid: Ca. 45 min.

Lengde: 2,6 km

Terreng: Variert

Fra informasjonstavlen i krysset Tuterudvegen/Stavsvegen på Tretten følger du merkingen. Runden tar deg opp Brattbakken og videre på gammel skogsveg i stigende terreng. Følg skogsvegen til Øvre Stavsrunden kobles sammen med Tuterudrunden. Ta en avstikker til utsiktspunkt Langberga. Betydelig lettere runde enn Tuterudrunden. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

The Upper Stavs Route

Start: Øvre Stav (The Upper Stav)

Finish: Øvre Stav  (The Upper Stav)

Time: 45 min.

Distance: 2,6 km

Terrain: Variety

The Upper Stavs Route (Øvre Stavsrunden) is a stroll in the northern part of Øyer municipality. The starting point is the same as for The Tuterud Route (see hike No. 1) but you make a short cut to the viewpoint Langberga where you can enjoy the beautiful scenery of Tretten and The Cairn Crest (see hike No. 4). The Upper Stavs Route is considerable easier than The Tuterud Route. The path is signposted and marked with blue.