Øyer kommune retter en stor takk til Lionsklubben og alle bøssebærerne for helhjertet  innsats i forbindelse TV-aksjonen 2015.

Takken går også til styreleder i Øyer næringsråd for hans medvirkning og alle næringsdrivende som bidro med vesentlige beløp.

Givergleden var stor i Øyer og resultatet ble blant de beste i Oppland. 

Hjertelig takk alle sammen.