Alle ungdommer i Øyer, mellom 13 og 20 år, kan melde seg på UKM. UKM handler ikke bare om å opptre og vise fram sitt talent på en scene. Det handler like mye om å hjelpe til, ta bilder, skrive artikler, sitte i døra eller bidra med andre praktiske ting. Du kan også delta på UKM med kunst som du har laget eller tekster du har skrevet. Alle som deltar blir vurdert av en fagjury som kan sende deg videre til UKM fylkesfestivalen på Lillehammer i april. UKM er gratis og vi kan love deg at det blir gøy, fordi det å ha det morsomt er en viktig del av UKM.  

Gå inn på ukm.no og meld deg på i dag!! Fristen for å melde seg på er 3. februar. 

Øyer samarbeider med Gausdal om å arrangere UKM. I år er arrangementet lagt til Gausdal kulturhus, lørdag 9. februar kl. 18.00. Ønsker du å være publikum kan billett kjøpes på https://ukmgo.hoopla.no/sales 

Vel møtt!!