Helsesøster er tilgjengelig på  helsestasjonen på Tretten og ved Øyer ungdomsskole.

Nå gjør vi også  ungdomshelsetjenesten tilgjengelig  ved Biblioteket i Øyer hver onsdag fra kl.  14.30 til kl. 18.00, første gang onsdag 08. november.

Velkommen!