Ordfører Mari Botterud delte 17.mai ut Regjeringens minnemedalje for innsats under 2.verdenskrig. Kriteriene for medaljen var blant annet at vedkommende hadde gjort innsats i motstandsbevegelsen. Utdelingen ble gjort ved Bautaen ved Øyer kirke og på Tretten sjukeheim.

Ingebjørg Hjelmstad fikk medalje på Tretten sjukeheim 8.mai

Her er noen bilder fra utdelingen ved Øyer kirke og på Tretten sjukeheim.

Minnemedaljer, Gudbrand Skjønsberg og Ola T Rybakken, Foto Cathrine Lie.jpg

Gudbrand Skjønsberg og Ola T. Rybakken     Foto: Cathrine Lie

Minnemedaljer, Kjell Elvestad, Bjarne Tjernsli, Halvor Strangstad og Paul Granskogen.jpg

Kjell Elvestad, Bjarne Tjernsli, Halvor Strangstad og Paul Granskogen     Foto: Mari Botterud

Minnemedalje Sverre Røssum.jpeg

Sverre Røssum    Foto: Liv Røssum Iversen