Vi oppfordrer innbyggere og andre som bruker turstiene i kommunen til å utvise forsiktighet i bratte områder, da det fort kan gå nye ras i disse områdene.