Uforutsette utfordringer for vår leverandør har ført til at utsending av faktura for kommunale gebyrer, 3. termin 2015, er forsinket. 

Dette har nå kommet i orden, og fakturaene ble sendt ut fredag som A-post.

Vi beklager den ulempe dette måtte medføre for våre kunder.