P.g.a. covid-19 er kommunens markeringen av frivillighetens dag 2. desember utsatt inntil videre.