Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet, ved å støtte aktivitetr i lag og foreninger i eierkommune våre. Dette gjelder spesielt aktivteter rettet mot barn og unge.

Lag og foreninger oppfordres til å søke økonomisk støtte. Søknadsfrist er utvidet til 15.11.2020. Søknader registres via: https://www.geholding.no/lokal-stotte