Etter initiativ fra rådmannen i Øyer møttes flere aktører med interesse for sykkel i Hafjell og Øyer. Bakgrunn for initiativet er dagens situasjon knyttet til hvordan downhill syklingen skal videreføres og potensialet for å legge til rette for mer sykling i Øyer. Målsettingen var å få etablert en bred arbeidsgruppe med ressurspersoner som skal utvikle "sommerprodukt sykkel".

Tilstede på møtet var Hafjell Alpinsenter, Norges Cykleforbund, Hafjell Freeride Klubb, NTG Lillehammer, Øyer Turskiløyper, Welle-gruppen, Øyer Næringsråd, Nermo Hotel, Visit Lillehammer, Mosetertoppen og representanter fra Øyer kommune. Hunderfossen familiepark og Pellestova Hotell var også invitert, men var forhindret fra å møte.

Det var en svært engasjert forsamling med et stort felles ønske om å utvikle sykkelproduktet for Hafjell og Øyer. "Jeg er stolt over det pågangsmot og den iver idretten og Øyers næringsliv viser i denne saken" uttalte rådmannen.

Det ble nedsatt en arbidsgruppe som fram til årsskiftet skal arbeide fram et sykkelkonsept for området. Arbeidsgruppen består av Knut Lyshaug - Hafjell Alpinsenter, Jo Stenersen - Øyer Turskiløyper, Bo Lindblad - Øyer kommune, Ove Gjesdal - Visit Lillehammer og Stein Plukkerud - Mosetertoppen.
Det er avtalt at partene møtes igjen ved årsskiftet for å holde fremdrift i sykkelsatsingen.