Utviklingsplan for Øyer kulturskole 2020-2025 finner du her.

Alle som ønsker er velkommen til å gi tilbakemeldinger på utviklingsplanen. Tilbakemeldinger gis skriftlig til Jon Arne Johansen på mail:jon.arne.johansen@oyer.kommune.no innen 21. februar 2020.