Siluetten av noen som danser foran scenelys
Dans

Dans

Dette er et tilbud for deg som ønsker å utfolde deg fysisk og i grupper på scenen!

Sjangeren vi jobber med er Jazz-dans. Denne stilen har grenet seg ut i mange undersjangere som kan minne om helt adre dansestiler. Vi jobber med street-jazz (som kan minne om hip hop), lyrisk jazz (som kan minne om moderne), musikal-jazz (som man ser i musikaler) og noe klassisk jazz (som kan minne om ballett). Hovedmålet for undervisningen er å lære et bevegelsesspråk bestående av koordinasjon, teknikk, uttrykk og danseglede. Dette skjer gjennom undervisning og samhandling i trygge rammer.

Lærere i er Sara Johansen og Beate-Iren Gråberg.

Timeoppsett:

  • Barnedans onsdag kl.17.30 - 18.15
  • 1. trinn tirsdag kl.18.00-18.45
  • 2. trinn onsdag kl.16.30-17.15
  • 3. trinn mandag kl.17.45-18.45
  • 4. trinn torsdager 15.30 - 16.30
  • 5. trinn mandager kl.18.45-19.45
  • 6.- 7. trinn mandager 15.30 - 16.30
  • 8. trinn og oppover mandager 16.30-17.30

Det går buss fra Tretten kl. 14.58, kl. 15.28, kl. 16.58

Teatersal
Sang og teater

Sang og teater

Sang og Teater er gruppeundervisning. Det fokuseres på samarbeid i gruppen og vi jobber ut i fra prinsippet om å gjøre hverandre gode. For å utvikle både seg selv og gruppa jobbes det mye med improvisasjon, bevisst bruk av bevegelse, kroppsbeherskelse, bruk av følelsesregisteret, sangteknikk og stemmebruk. Gruppene har en større eller mindre forestilling i løpet av året.

Lærere:
3.-4. trinn: Beate Iren Gråberg og Inger Grini Skagsoset
5.-7. trinn: Marianne Haug Rinheim og Inger Grini Skagsoset

Gruppene deles inn i hovedsak etter følgende aldersgrupper:

  • 3.-4.trinn, onsdag kl.14.45-15.30
  • 5.-7.trinn, onsdag kl.16.45-16.45

Det går buss fra Tretten kl. 13.33 og kl.14.58.

Trommesett
Slagverk

Slagverk

Undervisningen foregår på onsdager på ettermiddagen. 

Undervisningen foregår individuelt (25 min) og kan søkes på fra 3. trinn. Elevene kan både gå videre i skolekorpsene eller tenke mot rockeband. Elevene vil få innføring i rytmelære, riktig håndstilling og teknikk.

Lærer er Sondre Staum.

Mikrofon
Individuell sang

Individuell sang

I sangopplæringen får eleven individuell undervisning i 22,5 minutt. Her vil elevene få opplæring i bruk av sin stemme. Undervisningen foregår på etter skoletid og kan søkes på fra 5. trinn.

Lærere er Erika Urbute, Edin-Johan Høier og Rudi Kjøl

Piano
Piano

Piano

Undervisningen foregår individuelt og skjer en gang i uken. Nedre alderstrinn er 3. trinn.

På undervisningen ønsker vi å lære eleven både rent pianomessige ferdigheter og holdning til musikk. Videre ønsker vi at eleven skal få mulighet til å oppleve sosial tilhørighet med musikk som felles ramme, enten gjennom ene-time, gruppetime eller konserter.

Lærer er Edin-Johan Høier.

Klarinett og noter
Treblåseinstrumenter

Treblåseinstrumenter

Saksofon, fløyte og klarinett er instrumenter som benyttes i korps. De aller fleste elevene her er medlem av skolekorpsene i kommunen.

Undervisningen er basert på individuell opplæring. Skolekorpsene kjøper undervisningstimer av kommunen og elevene får da instrumenter av skolekorpsene. Elevene bør minimum gå i 2. trinn ved oppstart.

Lærer er Beate Iren Gråberg.

Gitarstrenger
Gitar

Gitar

Gitarundervisningen foregår med akustisk gitar, el-gitar eller el-bass. Elevene vil lære besifring/akkompagnements-spill, melodispill og fingerspill.

Undervisningen kan foregå både som enkeltundervisning og i grupper. Alder minimum 3.trinn.

Lærere er Lars Lindvig, Steinar Fatemoe, Brede Vestby og Thor Hagelund.

Scene med band-instrumenter på i scenelys
Rockeverksted

Rockeverksted

Dette er et samspilltilbud for de som spiller eller vil lære å spille bandinstrumenter (gitar, bass keyboard, slagverk, samt vordende rockesangere). I tillegg får de undervisning i lydteknikk og studioarbeid.

Elevene arrangerer egne konserter og nedre alderstrinn er 5. trinn. 

Lærere er Steinar Flatemo og Brede Vestby.

Trompet
Messinginstrumenter

Messinginstrumenter

Messinginstrumenter er instrument som benyttes i korps. De aller fleste elevene her er medlem av skolekorpsene i kommunen.

Undervisningen foregår etter skoletid og er basert på individuell opplæring. Skolekorpsene kjøper undervisningstimer av kommunen og elevene får da instrumenter av skolekorpsene. Elevene bør minimum gå i 2. trinn ved oppstart.

Lærere er Andres Halla og Jon Arne Johansen.

Jente som blåser konfetti
Kultursprell

Kultursprell

Kultursprell er et breddetilbud som favner flere fag og er tenkt for elever på 1. trinn. Tilbudet blir gitt både på Aurvoll (tirsdag kl.14.00-14.45, minimum 8 elever) og på Solvang (fredag kl.13.30.-14.15, max 18 elever). 

Kultursprell vil ta utgangspunkt i tre av grunnprogrammets fagtilbud, musikk, dans og teater, og "smelte" disse sammen. Det vil blant annet bli sangleker, korsang, spill, rytmelek, barnedans, ringdans og teaterlek.

Lærer er Beate-Iren Gråberg, Erika Urbute og Sara Johansen. 

Tom scene med lilla lys
Musikal

Musikal

Gjennom arbeidet med musikalen får eleven mulighet til å utvikle uttrykksevne og ferdigheter i å ta en rolle/ være i rolle med dans og sang som en naturlig del av dette.

Det legges stor vekt på at alle ungdommene skal bli godt kjent, bli trygge på hverandre og bli en gruppe som jobber sammen mot et felles mål. Det tilbys læring innen lyd og lys, scenearbeid, å spille teater, sang, dans, sminke, kostymer og kulisser, og ikke minst kreativ tenkning, samhold og moro. Alder: 8.trinn til og med videregående.

Årets musikal er FOOTLOOSE.

Lærere: Inger Grini Skagsoset, Sara Johansen,  Marianne Rinheim og Steinar Flatemo.

Øvelse er torsdag kl.17.00-19.00.

 

 

 

Mixebord
Lys- og lydproduksjon

Lys- og lydproduksjon

Dette tilbudet vil gå inn i de produksjonene kulturskolen har i løpet av året. Lyd og lysgruppa vil delta på den tekniske siden i disse produksjonen, både i forkant (opplæring) og under selve produksjonen. Dette medfører at det ikke er ukentlig kurs, men foregår i perioder, ofte helger.

Produksjonene som gjennomføres tilsvarer 38 ukers vanlig undervisning, slik at elevbetalingen er vanlig gruppeundervisning og betales en gang per hvert semester.

Lærer: Erik Granlien