Regjeringen har besluttet å følge FHIs anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12-15 år. 

Gjennom omfordeling av vaksinedoser fra Lillehammer kan Øyer kommune tilby vaksinering av 8.-9.-10.-trinns elever fredag 10.9.21. Melding om dette, med samtykkeskjema for foresattes signering, er sendt fra Øyer ungdomsskole i dag. Vaksineringen vil foregå på Øyer ungdomsskole i ordinær skoletid, i samråd med kommuneoverlegen.