På tross av at vi når har fått varsel om økt antall vaksinedoser etter byttehandel med Litauen, er det dose 1 som er prioritet. Vi ringes ned av innbyggere som ønsker å framskynde dose 2 - det har vi ikke anledning til å gjøre. FHI poengterer i siste utsendelse at "...først skal det gjøres ekstra innsats for å tilby dosene som dose 1 til uvaksinerte egne innbyggere (bruk av massemedia, sosiale media, vurdere drop in mm), dernest kan man vurdere å tilby dose 1 til innbyggere i omkringliggende kommuner og til sist kan man bruke opp eventuelle gjenværende doser til dose 2 til egne innbyggere."

Alle som har fått dose 1 vil kalles inn til dose 2 etter ca 12 uker. Om det er slik at en stor andel av innbyggerne i de yngre aldersgruppene ikke ønsker vaksinering, vil vi, i samråd med kommuneoverlegen og FHI, se på om dose 2 skal framskyndes for andre grupper. 

Vaksinering er en tidkrevende logistikk-jobb. Du vil bli varslet når du skal få dose 2.