Sted Adresse Ukedag / dato Tidsrom
 Øyer samfunnshus  Kongsvegen 325  Mandag 9. september  Kl. 10.00-20.00
 Tretten samfunnshus  Kongsvegen 1553  Mandag 9. september  Kl. 10.00-20.00

 

 

Husk legitimasjon
Får å få avgitt stemme er du nødt til å ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Det vil derfor gå raskere for deg å stemme om du tar med valgkort