Stille til valg
Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31.mars kl.12.00. (Fristen er absolutt).
 
Les mer om det å stille til valg her; https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/
 
Nytt ved dette valget
Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan benyttes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og leverte listeforslag.