De politiske partiene i Øyer har i fellesskap laget en valgkonvolutt til alle husstander i Øyer og på Tretten. Disse skal ha blitt distribuert disse gjennom avisdistributøren. I tillegg har vi kjørt ut til postkasser på vestsida, som vi ble gjort oppmerksom på ikke fikk av avisdistribusjon.

I etterkant har vi blitt oppmerksom på at det er flere husstander i Øyer og på Tretten som ikke har fått valgkonvolutt i sin postkasse,. Dette beklager vi.  

Det vil bli distribuert flere konvolutter på Tretten på sideveiene, blant annet Nord-Trettenvegen, Magelivegen og Kråbølstuguvegen.  

I tillegg vil det bli lagt ut valgkonvolutter på servicetorget på rådhuset i Øyer og på COOP Prix på Tretten, der disse kan hentes.