Et valgkort er et papirkort der det står informasjon om deg og om det kommende valget. Å motta valgkortet er en bekreftelse i seg selv på du at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert. På valgkortet fremgår det hvor og når du kan stemme på valgdagen og hvordan du stemmer.

Hvor og når du kan stemme
På samme måte som at du befinner deg i en bestemt skolekrets, for eksempel, tilhører du også en valgkrets. I hver valgkrets er det et valglokale. I Øyer kommune har vi to valgkretser - Øyer krets og Tretten krets.

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet, men på selve valgdagen må du faktisk stemme i den kommunen der du er manntallsført. I tillegg til at du får informasjon om hvor du kan stemme på valgdagen får du også oppgitt åpningstidene på valglokalet du tilhører til på valgkortet.

Hvordan du stemmer
På «baksiden» av valgkortet finner du en brosjyre. Denne brosjyren gir deg en trinn-for-trinn forklaring av hvordan du stemmer, og i tillegg hvordan du foretar såkalte rettelser på seddelen. Er det en kandidat du liker spesielt godt, kan du for eksempel gi denne personen et stemmetillegg, eller endre plasseringen på kandidaten til toppen av partilisten.  Det er ulike regler for rettelser ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Disse reglene er nærmere forklart i brosjyren som er tilpasset hva slags valg det er.

Ikke mottatt valgkort – ta kontakt med kommunen
Det kan hende at du ikke mottar valgkort. Grunnene kan være mange, men oftest knyttes dette til at adressen din, som ligger i folkeregisteret, ikke er oppdatert eller at kommunen du bor i ikke enda har innført gateadresser. Selv om du ikke skulle motta valgkortet er imidlertid dette ikke noe indikasjon på at du ikke har stemmerett.

Når postbudet ikke finner postkassen din går posten i retur til avsenderen. Så dersom du i fremtiden ikke mottar valgkortet, ta kontakt med kommunen du er folkeregistrert i. Det er nemlig kommunens adresse som står som avsender og det er følgelig kommunen som vil få valgkort i retur.

Trenger jeg å ha med valgkortet når jeg skal stemme?
Du trenger ikke å ha med valgkortet når du skal avgi stemme, men du må ha med legitimasjon.

Det er en fordel om du har med valgkortet ditt. Da kan stemmemottakeren bruke strekkoden på valgkortet til raskt å finne deg i manntallet. Uten valgkort må stemmemottakeren manuelt søke deg opp med utgangspunkt i legitimasjonen du har med deg, for eksempel førerkortet ditt. Det tar derfor mindre tid å stemme med valgkort. Men husk – ta med gyldig legitimasjon når du skal stemme.