Det er for tidlig å si noe sikkert enda om når valgresultatet vil foreligge.