Det gledelig å kunne registrere at antall besøkende i gapahuken ved Ensby ikke ble så dramatisk redusert som en skulle forvente. Dette skyldes i hovedsak at flere nordmenn valgte turgåing som en avkobling. Av totalt 126 som har skrevet i besøksboka var 92 norske, noen på dagstur, men flere som hadde Nidaros som mål. Totalt antall besøkende har vært 40 % mindre enn i 2019. Dette skyldes at at de utenlandske besøkende naturlig nok ble færre i år; i alt 34 vandrere fra 7 nasjoner. I fjor var 17 nasjoner representert. Den mest langveisfarende kom fra Australia, flest fra Tyskland (17), deretter Danmark (7) og Nederland (5). Syv vandrere valgte å overnatte.

Overraskende mange skriver at neste besøksmål var "Kjærlighetsfossen" (eller Der Wasserfall des Liebe som tyskerne skriver) som ligger noen hundre meter fra selve leden, ca. 2 km nord for gapahuken. Det er tydelig at fossen beskrives i vandrerbøkene.

At gapahuken også nevnes internasjonalt viser hilsenen fra et tysk par som overnattet der på sin sykkeltur til Nordkapp.

Forfatter: Simen Ensby