Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vannforsyning

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at  vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv. Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Målgruppe


Kriterier/vilkår

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar. Større mengder brannvann, for eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom dette ledningsnettet, men sikres på annen måte.

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Forskrifter

Forskrift VA-gebyrer

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Veg, vann og avløp
Telefon:61268100
Epost:postmottak@oyer.kommune.no
Postadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Besøksadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Åpningstid:kl. 10.00 - 14.30

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-05-31 10:16