www.oyer.kommune.no

Badering

Badering

Vannkvalitet friluftsbad


Det ble i uke 25 tatt vannprøver fra Mageli (Losna), Bådstødammen og Blombergvika. Prøvene er tatt på et tidspunkt med stort sett stigende/forhøyet vannforhold på badeplassene. Alle 3 badeplassene ble klassifisert som "God" i forhold til "Vannkvalitetsnormer for friluftsbad"

Skjema

Publisert | Oppdatert 26. juni 2020