Alle som har vannmålere i Øyer kommune, skal lese av disse en gang pr. år. Fredag 3. desember sender Øyer kommune ut en SMS for vannmåleravlesning.  Vi henstiller alle abonnenter som mottar SMS til å svare på meldingen med riktig målerstand innen fristen.

De som ikke har anledning til å svare på meldingen innen fristen, vil få en påminnelse fredag 20. desember.

Dersom abonnenten ikke har mulighet til å svare på sms, får man tilsendt papiravlesningskort per post. Frist for innsending på papir er 25.1.22.

 Vi håper at SMS-løsningen gjør det enklere for folk å lese av vannmåleren. Man trenger kun å svare på meldingen med målerstanden, uten tall bak komma.

Ved innsending av vannmålerstand via internett, bruk denne lenken: https://leseav.no/