Vi henstiller til alle abonnenter som mottar SMS om å svare på meldingen med riktig målerstand innen 12. desember.

De som ikke har anledning til å svare på meldingen innen fristen, vil få en påminnelse i slutten av uke 50.

Dersom abonnenten fortsatt ikke sender inn målerstanden, får man tilsendt avleserkort via posten med svarfrist 7. januar 2018. Dette gjelder for privatpersoner, firmaer eller borettslag som er registrert med ønske om papiravlesningskort.

– Vi håper at SMS-løsningen gjør det enklere for folk å lese av vannmåleren. Man trenger kun å svare på meldingen med målerstanden, så er jobben gjort, sier konsulent ved VVA  i Øyer kommune, Tordis Trønnes.

Øyer kommune har omlag 860 vannmålere. 80 % av disse vil vi nå med SMS-tjenesten, som nå tas i bruk for første gang. Beklager at det ble litt sein informasjon.

– Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort per post som tidligere. Disse kan svare med målerstand på web, på nettstedet leseav.no, eller sende inn svarslipp, sier Trønnes.