Torsdag 6. desember sender Øyer kommune ut en SMS for vannmåleravlesning. Vi henstiller alle abonnenter som mottar SMS til å svare på meldingen med riktig målerstand innen fristen. De som ikke har anledning til å svare på meldingen innen fristen, vil få en påminnelse mandag 10 desember.

Dersom abonnenten fortsatt ikke sender inn målerstanden, får man tilsendt papiravlesningskort pr. post i uke 50/51. Dette gjelder for privatpersoner, firmaer eller borettslag som er registrert med ønske om papiravlesningskort.

– Vi håper at SMS-løsningen gjør det enklere for folk å lese av vannmåleren. Man trenger kun å svare på meldingen med målerstanden, så er jobben gjort, sier VVA konsulent i Øyer kommune, Tordis Trønnes

Øyer kommune har omlag 800 vannmålere i kommunen. 80 % av disse vil vi nå med SMS-tjenesten, som nå tas i bruk for andre året på rad.

– Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort pr. post som tidligere. Disse kan svare med målerstand på web, på nettstedet leseav.no, eller sende inn svarslipp, sier Trønnes.