Alle som har vannmålere i Øyer kommune, skal lese av disse en gang pr. år. Torsdag 10. desember sender Øyer kommune ut en SMS for vannmåleravlesning.  Vi henstiller alle abonnenter som mottar SMS til å svare på meldingen med riktig målerstand innen fristen.

De som ikke har anledning til å svare på meldingen innen fristen, vil få en påminnelse torsdag 17. desember.

Dersom abonnenten fortsatt ikke sender inn målerstanden, får man tilsendt papiravlesningskort per post. Dette gjelder for privatpersoner, firmaer eller borettslag som er registrert med ønske om papiravlesningskort.

– Vi håper at SMS-løsningen gjør det enklere for folk å lese av vannmåleren. Man trenger kun å svare på meldingen med målerstanden.

– Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort per post som tidligere.