5. desember vil Øyer kommune sende ut SMS-varsel for vannmåleravlesning.

Alle som mottar denne SMSen blir bedt om å svare med målerstand innen 5 dager.

De som ikke har svart innen fristen vil få en påminnelse i løpet av uke 50.

Ved manglende respons per SMS vil man få tilsendt avleserkort per post med svarfrist 12. januar 2020. Avlesning kan skje via www.leseav.no eller ved å sende svarslipp til kommunen