Situasjonen i kveld er at kommunen har tilgjengelig mannskap og maskiner stasjonert ved Bryhnsåa og Kramprudåa. Det er situasjonen ved Bryhnsåa som er mest alvorlig.

 

Fv 312 er stengt på ved Hågåsletta barnehage.

 

Publikum bes om å kontakte vakttelefon for veg, vann og avløp på tlf:  975 84 240 dersom noe skulle oppstå i forbindelse med vannsituasjonen.