Over ca. 800 moh er det fremdeles store snømengder på Østlandet. Flere vassdrag i området har hatt stor vannføringsøkning. Det vil fortsatt være en varm værtype, men lite nedbør i de nærmeste dagene. Vi antar at vannføringen vil nå nivået for middelflom i flere vassdrag. Pga usikkerhet om snømengdene i fjellet er det foreløpig usikkert om vi vil nå nivået for 5 års flom. I Glomma forventer vi at nivået for middelflom nås i varslingsperioden, mens det i Gudbranddalslågen vil ta noe lenger tid. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på http://www.varsom.no/flom. Oppdatering sendes i e-post kun ved vesentlig forverring eller som påminnelse ved oransje og rødt aktsomhetsnivå."

http://www.varsom.no/flom finner du i tillegg informasjon om varslingsnivåene, bruk av varselet, hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc.).

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231