Her er varslingsteksten fra varsom.no:

"Varsel om jordskredfare, gult nivå for sørlige deler av det østafjelske grunnet mye regn
Store nedbørmengder over tid og fortsatt regn. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Varslingsområdet fremgår av kartet med «Gjeldende varsel» på varsom.no"

Det presiseres at det er usikkert hvor mye nedbør som kommer. Likevel er kommunen i beredskap for å sikre at vannet kan renne fritt i elver og bekker, og virksomheten Vann & avløp har i løpet av formiddagen torsdag befart Kramprudåa, Hovsåa, Høvrebekken og Nordre Brynsåa (de som hadde størst skadeomfang 8. juli) sammen med NVE. - Konklusjon:

Kramprudsåa - Trengs ikke forebyggende tiltak.

Hovsåa - NVE har maskiner ved Solheim (eiendommen som fikk størst skade 8. juli) og har kontroll på bekkeløpet ovenfor gården. Det samme på eiendommen (Simen Teige) ovenfor Kramprudvegen. Et stort midlertidig rør er skaffet og blir lagt ned i gårdsvegen til Solheim i dag, og da skal det ikke være fare for bebyggelsen på Solheim. Gravemaskin fra Stenersen er engasjert for å gjøre sikringstiltak i Hovsåa ovenfor 3 boliger (Opdal og Sandheim), slik at vi unngår samme hendelsen som 8. juli. Her skal NVE inn senere, men det hele er vurdert slik at noe måtte gjøres i dag pga. værvarslingen for fredag og lørdag.

Høvrebekken - NVE har kontroll ovenfor kirka. Stenersen er engasjert til rensk av stikkrenneinnløp ved Torgersen/Telander, samt rensk av fangdam ovenfor Lerkevegen på Tingbergfeltet. Blir utført i dag.

Nordre Bryhnsåa - Trengs foreløpig ingen forebyggende tiltak.