NVE har sendt ut varsel om jordskredfare. For mer info, følg med på NVEs flomsider: NVE.