Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtak

Hafjell Arena

PlanID 202201 - Hafjell Arena

Melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 19.10.2023 sak 94/23. Følgende vedtak ble fattet:

201712_bilde

PlanID 201712 - Detaljreguleringsplan for Lunnstadmyrvegen, Gaiastova

Melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 30.03.2023 sak 44/23. Følgende vedtak ble fattet:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Øyer kommune reguleringsplan for
Lunnstadmyravegen - Gaiastova, med plankart datert 2.1.2023 og reguleringsbestemmelser,
sist revidert 15.3.2023.