Se vedlagt vegmelding her: Vegmelding Brattbakken/Nord-Trettenvegen 14